”Vi satt i åtta timmar men kom bara till 50-talet”

Stadsmuseets etnolog Piamaria Hallberg arbetar med att samla in berättelser från Östberga. Hon har intervjuat personer som fyllt 80 år. Piamaria berättar om en man som gärna ville dela med sig av sitt liv. ”Det var en mycket intressant levnadshistoria och han var jättetrevlig, men det blev lite för omständligt” säger Piamaria. ”Vi satt i åtta timmar men kom bara till 50-talet.”

Foto: Sara Hedberg

Att samla in minnen

Vår etnologiska grupp på Stadsmuseet Stockholm arbetar med att samla in minnen. Denna solblåsiga januarimåndag sitter Bo Larsson vid sitt skrivbord i Frihamnen. Han har samtidsdokumentation som sitt ansvarsområde och har arbetat i museisfären i 25 års tid.  Just idag bearbetar han de djupintervjuer som gjorts på plats i Östberga. Det handlar om insamlade minnen från äldre östbergabor, som vi kallar för ”80-plussarna”. Några av dem har bott i området sedan det byggdes. Att samtidsdokumentera är verkligen ett speciellt jobb, eftersom vi ju inte riktigt vet vad som kommer att vara intressant i framtiden. Däremot vet vi säkert att när vi tittar på samhället utifrån människors erfarenheter, värderingar och idéer får vi en klarare bild av både dåtiden och nutiden. Det ger oss kunskap som är viktig för att kunna förbättra människors livsvillkor. //Sara

image

Foto: Johan Stigholt