Bor du i en kulturhistoriskt intressant byggnad i Östberga?

I detta inlägg vill vi tipsa er läsare om en länk på vår hemsida Digitala Stadsmuseet. När man talar om kulturhistoriskt intressanta byggnader i Stockholm så tänker nog de flesta på stenstaden i Stockholms innerstad, Södermalms röda trähus eller kanske ett slott. Det finns däremot många andra byggnader som vi på Stadsmuseet klassar som kulturhistoriskt intressanta och givetvis finns det sådana även i Östberga.

Här kan ni läsa mer om de kulturhistoriskt värdefulla hus i Östberga och få lite tips och råd om dessa. Länken går till en publikation som går att ladda ner genom att klicka på ”ladda ner” högst upp på höger sida av skärmen. Hoppas detta kan skänka er lite intressant läsning!

Information till ägare av kulturhistoriskt intressanta hus.

Stallet

”Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.”

Stallet tänker många kristna på så här i jultider, men oavsett religion man bekänner sig till så vill vi bjuda er på ett stall idag. Här ser ni Östberga gårds gamla stall på 1940-talet. Nedgånget och tillbommat invid Årstafältet. Lastbilen som kommer körande söderut befinner sig på Huddingevägen och bebyggelsen ni ser i bakgrunden är Årsta. Ser ni åkermarken på Årstafältet? En så annorlunda miljö vi har där idag med sina kolonilotter, golfbana och promenadstråk.

Fotografen är okänd, men fotot är taget 1947 och bär bildnummer SSMF037547.

God jul alla ni som firar, och trevlig helg till er andra!

 

Östberga gård

FOTOGRAFI Östberga gård, bostadshus. 1949-1949 FOTOGRAF: Nenkler, L. BILDNUMMER: F 40126 Stadsmuseet i Stockholm

Här ovan ser vi Östberga gård i mitten på 1900-talet. Gården bestod under 1700-talet av fyra byggnader, men vid inventeringen på 1950-talet bestod enbart mangården som vi ser här ovan, samt en backstuga. 1958 beskrevs gården som obebodd sedan länge och i sådant skick att den nästan rev sig själv och i samband med byggnationerna i det som idag kallas Stamgatan, eller Gamla Östberga, revs den gamla gården.

”Bor du i gamla Östberga, eller på Höjden?”

”Bor du i gamla Östberga, eller på Höjden?” Det är en fråga jag många gånger hört ställas, östbergabor emellan. Med gamla Östberga menas Stamgatans hus som är byggda mellan åren 1957 och 1959, medan den nyare delen – Östbergahöjden och Östbergabackarna – tillkom tio år senare. Egentligen är hela bostadsområdet rätt nytt, men området har en lång historia.

I Östberga har man hittat spår av människor som levde på bronsåldern, för ca 3800-2500 år sedan. Man har hittat tusen år gamla vikingagravar och i skrift omnämns området redan 1397. Genom Östberga by, som det en gång kallades, går den urgamla Göta landsväg – vägen som förenade olika delar av vårt rike redan innan det blivit Sverige, och som än idag går att beskåda ute på Årstafältet.

För att vägen skulle hållas farbar inrättades under 1600-talet ett system med väghållningsskyltar. På vägmärkena angavs vem som skötte om den så viktiga vägen. Ett sådant vägmärke finns bevarat just i Östberga och därifrån utgår de kostnadsfria vandringar som vi på Stadsmuseet ger intresserade Östbergabor under hösten.

Om ni följer med på den guidade turen får ni höra om mannen vars dotter led av en svår ögonsjukdom. Ni får höra om ett medeltida slagfält och de olika gårdar som omgärdade Årstafältet. Alltså det gamla Östbergas historia och om dess grannar.

Varmt välkomna!

Vandringarna är gratis och utgår från gångvägen som leder från Liseberg till Årstafältet, vid gångtunneln från Östbergahöjden.

11/10 kl 13

18/10 kl 18