”Bor du i gamla Östberga, eller på Höjden?”

”Bor du i gamla Östberga, eller på Höjden?” Det är en fråga jag många gånger hört ställas, östbergabor emellan. Med gamla Östberga menas Stamgatans hus som är byggda mellan åren 1957 och 1959, medan den nyare delen – Östbergahöjden och Östbergabackarna – tillkom tio år senare. Egentligen är hela bostadsområdet rätt nytt, men området har en lång historia.

I Östberga har man hittat spår av människor som levde på bronsåldern, för ca 3800-2500 år sedan. Man har hittat tusen år gamla vikingagravar och i skrift omnämns området redan 1397. Genom Östberga by, som det en gång kallades, går den urgamla Göta landsväg – vägen som förenade olika delar av vårt rike redan innan det blivit Sverige, och som än idag går att beskåda ute på Årstafältet.

För att vägen skulle hållas farbar inrättades under 1600-talet ett system med väghållningsskyltar. På vägmärkena angavs vem som skötte om den så viktiga vägen. Ett sådant vägmärke finns bevarat just i Östberga och därifrån utgår de kostnadsfria vandringar som vi på Stadsmuseet ger intresserade Östbergabor under hösten.

Om ni följer med på den guidade turen får ni höra om mannen vars dotter led av en svår ögonsjukdom. Ni får höra om ett medeltida slagfält och de olika gårdar som omgärdade Årstafältet. Alltså det gamla Östbergas historia och om dess grannar.

Varmt välkomna!

Vandringarna är gratis och utgår från gångvägen som leder från Liseberg till Årstafältet, vid gångtunneln från Östbergahöjden.

11/10 kl 13

18/10 kl 18